Evaporatif Soğutucuların Kurulumu


1. Aşağıdaki hususları, kullanımdan önce kontrol ediniz ve gerekli ayarlamaları yapınız.

a. Soğutucu yatay olarak kurulmuş mu?

b. Tahliye hortumu cihaza bağlanmış mı?

c. Su kaynağı sızıntı yapıyor mu?

d. Tahliye boşluğundaki su seviyesini ayarlayın.

e. Güç kaynağı doğru bağlanmış mı? (özellikle trifaz cihazlar için)

f. Kontrol paneli için güç hattı doğru bağlanmış mı?

g. Mevcut akım, nominal sınırlar dahilinde mi?

h. Kanalda istenmeyen maddeler var mı?

i. Voltaj doğru mu?

j. Soğutucu çalışma esnasında fark edilebilecek derecede titreşim yapıyor mu?

k. Takliye boşluğunda yabancı madde var mı?


2. Önemli notlar

En iyi sonuçlar; cihazın dış ortamdan %100 temiz hava aldığı ve yeniden çevrimin olmadığı iyi havalandırılmış kuru bir yerde çalıştırıldığı zaman alınır.

Kapalı bir alana serin hava vermekten kaçınınız. Dışarı salınan hava için yeterli alan bulunmalıdır, gerekirse tahliye fanları kullanınız.

Kendi gücü ile dışarı hava vermeyen yerlerde 0,8 m2 lik bir egzoz çıkış alanı, her 3600 m3/ saatlik hava tahliyesi için gereklidir. Motorlu egzoz kullanırken egzozun hacmi, hava giriş kısmının %85 inden az olmamalıdır.

Cihazları, kurulum sırasında veya cihazlar çalışır durumda iken her tür kaynak kıvılcımı ve her nevi alev kaynağından uzak tutunuz.

Cihaz test edilmeli ve ayarlanmış olmalıdır. Örneğin işletimden önce su seviyesi ayarlanmış olmalıdır. Cihazın, nominal elektrik akımı marjında çalıştığından emin olunuz.

Güç ve kumanda panelleri açısından doğru kabloların bağlandığından emin olunuz. Prizdeki boşluğun 1,5 mm2 den az olmaması gerekmektedir. Cihazlar, bir güç hattını diğer başka cihazlar ile paylaşmak yerine kendilerine ait bir hat kullanmalıdır.

Güç kaynağının voltajı, nominal voltajın %10 u kadar bir marja sahiptir. Daha düşük voltajlar, motor çalışma hatalarına veya aşırı sık başlama – durmalara sebep olabilir. Uzun süreli yüksek veya düşük voltaj durumları ise cihazın motoruna zarar verebilir.

Kumanda ve kumanda kablosu, frekans dönüştürücüleri, silikon hız ve sıcaklık kontrolleri, yüksek frekanslı ısıtıcı devreleri veya güçlü motorlar gibi güçlü elektronik ve elektromanyetik parazit kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Güç kaynağının kablolamasını, belirtilen bu kaynaklara paralel düzenlemekten kaçının. Bu durumun kaçınılmaz olduğu yerlerde güç hattı, paralelindeki parazit kaynağına 30 cm den fazla bir uzaklıkta olmalıdır.


3. Ön inceleme ve hazırlık

1. Paket içeriğindeki bileşen ve belgeleri (örn kullanım kılavuzu, sertifika ve bakım kartı). Herhangi bir parça veya belgenin kayıp ya da hasarlı olması durumunda paket içeriğini olduğu gibi bırakınız ve fabrikayı veya yerel satıcınızı bilgilendiriniz.

2. Doğru voltaj için güç kaynağını kontrol ediniz.


4. Çalıştırma Talimatları

Tekerleklerin montesi:

Cihaz içerisindeki tekerleklerin yerini belirleyiniz ve bunları gövdenin altına monte ediniz. Sıkmadan önce tüm somunları vidalara geçirmiş olunuz. Sabit tekerlekler ön tarafa monte edilecek olup döner tekerlekler ise arka tarafa monte edilecektir

Suyun bağlanması

Soğutucu cihazı, su ile dolum tahliye yapılabilecek bir alana getiriniz. Soğutucu yere paralel konumlandırılmalıdır. Yüzdürme valifi üzerinde bulunan bir adaptöre bağlı olan ticari tip bir bahçe hortumu kullanmak yolu ile cihazı su kaynağına bağlayınız ve suyu açınız. Yüzdürme valfi / hortum ve tahliye tıpası bağlantılarının su geçirmez derece sıklığını görsel olarak kontrol ediniz.

Soğutucuya giden su kaynağını açınız. Yüzdürme valfine giden hortum bağlantısı, su buharlaştıkça su kaynağının otomatik olarak dolumu için bir yol teşkil etmektedir.

En iyi sonuçlar için üfleme fanını çalıştırmadan önce birkaç dakika pompayı çalıştırınız. Bu işlem, soğutucu pedler açısından, en iyi verimliliğe ulaşacak şekilde ön nemlendirme sağlar.

Mümkün olduğu yerde en düşük sıcaklık elde etmek için üfleme fanını en düşük hızda çalıştırınız. Soğutma gerekmediğinde sadece üfleme fanını çalıştırmak ve pompayı devre dışı bırakmak sureti ile cihazı fan olarak ta kullanabilirsiniz.

Suyun akışı, besleme hortumunu tutan kelepçenin sıkılaştırılıp gevşetilmesi ile ayarlanabilir. Su akış kelepçesini, normal çalıştırma sırasında pedlere verilen fazla suyun taşmayacağı şekilde ancak çalıştırma için yeterli suyun sağlanacağı şekilde ayarlayınız.


5. Elektrik Şeması

Kumanda kutusunun kapağının altında bulunan etikete başvurunuz.


6. Evaporatif Hava Soğutucusunun Konumu

Cihazın her zaman için yatay bir düzlemde çalıştırıldığından emin olunuz. Soğutucuyu iç mekanlarda kullanırken en uygun konumlandırma yeri, dışarıdaki sıcak havanın cihaz içine girebileceği kısmen açık bir pencere veya kapının yakınlarıdır. Mobil tip cihaz portatiftir ancak cihazı taşırken suyun sızması veya sıçraması hususunda dikkatli olun. Soğuk hava, çevreye verilirken en iyin sonucun alınması için ideal olarak soğutucunun bulunduğu yerin karşısında konumlanmış olan kısmen açık bir kapı veya pencere kullanılmalıdır. Bu, soğutulmuş havanın ortam içerisinde dolaşmasına ve sonuçta cihazın çalışması için kritik derecede öneme sahip olduğu üzere dış ortama geri verilmesine olanak sağlayacaktır.

Resimler:

Plane Sketch: Düzlemsel Şema

Outlet: Çıkış

Unit: Cihaz

Wall: Duvar

1. Üstten üflemeli kurulum

2. Yandan üflemeli kurulum

3. Alttan üflemeli kurulum

Angle iron: köşebent

Bottom piece: Alt parça

Bottom piece diagram: Alt parça şeması

Frame diagram: Çerçeve (gövde) şeması

Bottom Piece Installation: alt kısım kurulumu

Air conditioner: Klima

Wal: Duvar

Frame: Çerçeve

Top discharge İns: Üstten üflemeli kurulum

Down discharge İns: alttan üflemeli kurulum

Bottom piece instaliition: Alt parça kurulumu

Angle iron: Köşebent

Frame Diagram: Çerçeve (Gövde) şeması

Bottom Piece diagram: Alt parça şeması