Soğutma Çözümleri İlkelerimiz


1

Tüm faaliyetinde, Devlete, Müşteriye, Paydaş`a, Personele, Ortağa, Alt ve Yan Sanayi`ye daima dürüst davranmak.

2

Tüm faaliyetinde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak.

3

Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.

4

Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini vermeye çalışmak.

5

Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan karı gerçekleştirmek.

6

Merkezi denetimi uygulamak. Otokontrol mekanizmasını çalıştırmak.

7

Kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

8

Tüm personeli motive etmek.