Geri

Açıkhava Soğutma: Ortak Terimler

Bu sitede kullanılan bazı kelime ve deyimler, açıkhava soğutma özellikleriyle ilgilidir. Bu sayfa size bilmiyor olabileceğiniz bazı terimler için anlaması hızlı ve basit bir referans olması içindir.

Hava sıcaklığı. Nem veya rüzgar faktörü göz önüne alınmadan havanın ısısı veya soğukluğu. Eğer hava sıcaklığı yüksekse, derideki ter buharlaşıp deriyi soğutur. Eğer hava çok sıcaksa, vücudun soğuma sistemi (terleme) bununla başa çıkamaz, vücudumuz aşırı asınır ve ısı stresine maruz kalır.

(Solar) Rakım. Güneşin ufuktan dikey açısının ölçümü. Ufukta güneşin rakımı 0°'dir. Tam baş üstündeyken güneşin rakımı 90°'dir.

(Solar) Azimut. Tam güneye doğru (Kuzey Yarımküre'de) veya tam kuzeye doğru (Güney Yarımküre'de) yatay dönme açısı

BTUs (İngiliz Isı Birimleri). 1 pound (453 ml) suyun sıcaklığını, bir saat için 1 Fahrenhayt derece azaltmak veya artırmak için gereken enerji ölçüsü. Klimaların soğutma kapasitelerini ölçmek için sık kullanılan bir yoldur.

Selsiyus. Suyun donma derecesinin 0 ve kaynama derecesinin 100 olduğu sıcaklık ölçüsü. 1948'e kadar santigrat denilmiştir.

CFM ( Dakika başı Kübik Kadem). Bir fanın hareketinin Dakika başı Kübik kadem sayısı ile fanın gücünün ölçülmesidir. Metrik karşılığı CMS'dir. (Saniye başı Kübik Metre).

İklim. Yıllar boyunca belirli bir bölgede gözlemlenen ortalama hava koşulları.

CMS (Saniye başı Metreküp). Bir fanın hareketinin Dakika başı Metreküp dönüş sayısı ile fanın gücünün ölçülmesidir.

Doğrudan Güneşışığı. Bir siper tarafından engellenmemiş güneş ışığı; Doğrudan güneş ışığı hissedilen sıcaklığı 36°F / 20°C kadar arttırabilir. Sıcaklık sadece 64°F / 18°C bile olsa doğrudan güneş ışığı hissedileni 100°F / 38°C yapabilir.

Buharlaşmalı Soğutma. Buharlaşan suyun hareket halindeki hava ile birleşmesiyle soğutma etkisi yaratılmasıdır.

Fahrenhayt. Suyun donma derecesinin 32 ve kaynama derecesinin 212 olduğu sıcaklık ölçüsü. En çok A.B.D'de ve birkaç Orta ve Güney Amerika ülkesinde kullanılır.

HI (Heat Index). Hava sıcaklığı ve nemin etkilerinin birleştiğinde nasıl bir etki bıraktığını tarif eder.

Isı İndeksi. Isı ile alakalı, sıcak çarpması gibi bazı rahatsızlıkları tarif etmek için kullanulan genel bir terim.

Nem oranı. Havadaki su buharı miktarı. Yüksek nem, havada çok fazla nem olduğu ve vücudümuzdan çıkacak olanı alamayacağı için vücudun soğutucu buharlaştırma işlemini engeller. Rutubet terleme buharlaşmasını engelleyerek serin kalmayı zorlaştırır.

HVAC (Isınma, Havalandırma, ve İklimlendirme). Bahsedilen bu alanlar için kullanılan bir kısaltma.

Endirekt Güneşışığı. Bir gölgelik tarafından bloke edilen güneş ışığı; yayılmış güneş ışığı. Bu, engel materyalinin seyrek ya da ışığı gölgeye yansıtan açık renkli, parlak yüzeylerin olduğu hafif gölge, veya materyalin yoğun olduğu, yansıtıcı yüzeylerinse olmadığı koyu veya derin gölgeler olabilir.

Radyant Isı. Sıcak bir nesneden ısı transferi. "Isıl transfer" olarak da adlandırılır. Güneş'ten Dünya'yı ısıtmak için ışıyan ısı radyant ısıya örnektir.

Yansımış Isı. Yüzeylerden yansıyan ısı. Metal bir bankın kendisinin fazla bir ısısı yoktur ama bir süre doğrudan güneş ışığı aldıktan sonra büyük bir ısı yansıtır.

Soğutucu/Refriieran. Soğutmak için kullanılan herhangi bir şey. Hava, su, ve klimalarda kullanılan kimyasal soğutkanlar bunlardandır. En çok bilineni freon'dur ama çevreye olan zararından dolayı artık kullanılmamaktadır.

RH (Bağıl nem). Havadaki su buharının, o basınç ve sıcaklıkta, havanın taşıyabileceği azami neme olan oranı. (saturasyon/doyma). Bağıl nemde yağmur ve kar taneleri hesaplanmaz. Soğuk hava sıcak hava kadar nem tutamaz.

Solar Rakım. Ufuktan dikey açısının ölçüsü. Tam ufukta güneşi rakımı 0°, tam baş üstünde ise 90°'dir.

Solar Azimut. Tam güneye doğru (Kuzey Yarımküre'de) veya tam kuzeye doğru (Güney Yarımküre'de) yatay dönme açısı

Gündönümü. Bir yılda günün en uzun veya en kısa iki günden biri. 20 ya da 21 Haziran ve 21 ya da 22 Aralık.

Ultraviyole Işıma. Güneş'ten gelen ışıma (enerji) türlerinden biri. Isı ve ışık Güneş'ten gelen enerji ışımalarının diğer iki türüdür. Ultraviyole ışımaları diğer türlerden daha fazla enerji kapsar. O kadar çok olması canlı hücrelere zarar vermesine sebep olur.

Hava durumu. Belli bir zamanda atmosferin durumu. Sıcaklık, nem, yağış, basınç, rüzgarlar buna dahildir..

Serinletici Rüzgar Tesiri. Rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürür. Bu, hava sıcaklığı ve rüzgar hızı birleştiğinde vücümuzda hissettiğimiz serinliği tarif etmek için kullanılır. Hava sıcaklığı aynı bile kalsa, hava ne kadar soğuk ve rüzgar ne kadar çok eserse, o kadar soğuk hissedilir.